ognyanov21@gmail.com
НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ПОМОЩ? ПИШЕТЕ НА:
/
Мрежов Бизнес в България @ Всички права запазени!
Плащанията се осъществавят чрез международната система STRIPE, която осигурява максимално ниво на защита на данните.
Вашите данни са в безопасност!
/
/
Шаблони за разговор с кандидати
/
/
/
8 видео урока с полезни съвети
/
Закупувайки курсът "Стартирай успешно в Мрежовия маркетинг", ви получавате:
Какво включва курсът:
Работна тетрадка към курса
Алгоритъм за представяне на бизнеса
Система за стартиране на нови партньори в екипа ви
"В този курс за първи път разкривам извън екипа си методите на работа, които ми помогнаха да изградя успешен бизнес"
Юлиян Огнянов
Данни за карта:
Номер на карта (дебитна или кредитна)
Дата на валидност:
CVC код:
Продукт
Избери продукт:
Цена в лв.
BGN 139.90
Общо цена:
BGN 0.00
Данни за поръчка:
*Три цифрен код на гърба